Råvarupriserna gynnar Kina

De sjunkande priserna på råvaror har lett till låga importkostnader. Kina är ett av de länder som sparar stora pengar. Samtidigt riskerar landet att förlora sin position som världens största handelsnation.

Läs mer här: Råvarupriserna gynnar Kina

kommentarer