Regeringen föreslår flera åtgärder för att fler huvudförhandlingar ska kunna genomföras

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till åtgärder för att hantera stora brottmål och inställda förhandlingar. Bland annat föreslås att det strängaste straff som en tilltalad får dömas till i sin frånvaro höjs från tre till sex månaders fängelse. Propositionen innehåller också förslag om utökade möjligheter att använda förenklad delgivning med den tilltalade. Pressmeddelande: Åtgärder för att hantera stora brottmål och inställda förhandlingarProp. 2013/14:170 Åtgärder för att hantera stora brottmål och inställda förhandlingar Justitiedepartementet, 18 mars 2014

kommentarer