Politisk budgetstrid om osthyvling i nämnder

De politiska blocken är överens om att skolan och socialnämnden ska få mer pengar. Men det är strid om de övriga nämnderna ska behöva osthyvla.

kommentarer