Regeringen väntas bli överkörd – igen

Nu väntas regeringen bli överkörda i riksdagen – igen.

Nästa vecka talar allt för att riksdagen slår fast att byggandet av Förbifarten återupptas vid årsskiftet och att det inte blir någon förhandlingsperson för att stänga Bromma.

– Väljer regeringen att inte följa riksdagens beslut får vi titta på andra åtgärder som att anmäla regeringen till Konstitutionsutskottet, säger Lars Hjälmered, Vice ordförande i trafikutskottet (M).

kommentarer