Svenskar säger ja till EU – men nej till euro

Svenskarna är mer positiva till EU-medlemskapet, visar en ny SCB-undersökning.

Men skepsisen mot euron består.

Endast en av tio svenskar skulle rösta ja i dag till att valutan infördes i Sverige.

kommentarer