Byte av språk ska förbättra minneshanteringen i Android


På sikt ska Rust ersätta de föråldrade programmeringsspråken C och C++ i både kärnan och drivrutinerna.

Läs mer…

kommentarer