Så blev Michaela självförsörjande

Kooperativhuset Stacken i Göteborg sticker inte bara ut visuellt med sin fasad, helt täckt i solpanel.

Byggnaden är också till 90 procent självförsörjande på el.

– Jag är stolt över att bo här och jag är stolt över att inte bidra lika mycket till att tära på jorden, säger Michaela Neumann, 38.

I Bergsjön i nordöstra Göteborg ligger kollektivet Stacken.

Huset är en kooperativ hyresrättsförening, vilket innebär att de boende är medlemmar i den förening som äger huset.

Föreningen förvaltar sedan 2002 byggnaden helt på egen hand.

Michaela Neumann, 38, bor på andra våningen tillsammans med sonen Jack, 6, och katten Katja Elvis.

De har bott där i snart sex års tid.

– Jag flyttade hit för att jag gillar tanken på att dela, att bo kollektivt, men samtidigt med behovet att bo själv. Då var detta en bra kombo. Att ha gemenskapen, men ändå sitt eget, säger hon.

Michaela Neumann i sin soffa.Foto: NORA LOREK

Hon fortsätter:

– Också att kunna bestämma tillsammans, att vi är ett kooperativ, kändes spännande. Att vi förvaltar huset själva, så att man kan vara med och påverka sitt boende.

Självförsörjande på el

Genom en sådan påverkan, där de fattade beslut genom en omröstning, klubbades en omfattande ombyggnation igenom, vilket tidningen Hem&Hyra tidigare skrivit om.

Målet: att uppnå den internationella standarden för ett energisnålt hus, ett så kallat passivhus.

Den åtta våningar höga byggnaden har fått nya fönster, ny isolering, förbättrat ventilationssystem samt en fasad helt klädd i solpanel.

Den totala kostnaden blev 12,5 miljoner kronor, finansierad till två tredjedelar av lån och resterande del genom bidrag från bland annat Naturskyddsföreningen och Västra Götalandsregionen.

Michaela bor på andra våningen.Foto: NORA LOREK

Numer förväntas byggnaden vara till 90 procent självförsörjande på el.

– Det har varit en lång process. Det gick minst ett år där det bubblade fram och tillbaka. Till slut kom vi till en punkt där vi var tvungna att bestämma oss, och då beslutade vi på ett möte, säger Michaela Neumann.

”Innovativt, rätt i tiden”

Över 80 procent av medlemmarna röstade för.

Vad var din inställning?

– I början var jag positiv. Det kändes innovativt, rätt i tiden, smart. Också sjukt spännande. Att få vara med och bestämma. Det blir som direktdemokrati, säger hon.

Först positiv … blev du negativ sedan?

– Vi har bott kvar under tiden det renoverats, vilket varit rätt påfrestande. Den perioden var ganska seg. Det skulle ta tre månader, men tog nog ett och ett halvt år, säger hon.

Hon säger att det har varit lite problem, bland annat med en försämrad mobiltäckning, men att hon ändå är väldigt stolt över att bo på Stacken.Foto: NORA LOREK

Hon fortsätter:

– Och som ni märkt så har mobiltäckningen blivit jättedålig härinne. Det tycker jag är superstörigt. Då får man skaffa sig en hemtelefon, men det har jag inte gjort av principskäl, säger Michaela Neumann och skrattar.

Men att bo på Stacken, där hyrorna trots den dyra byggnationen inte höjts, är hon ändå väldigt stolt över.

– Det är häftigt att vara nästan självförsörjande. Jag är stolt över att bo här, och jag är stolt över att inte bidra lika mycket till att tära på jorden. Vi bor inte i Majorna, utan i en förort, så det sätter Bergsjön lite på kartan i positiv mening, säger Michaela Neumann.

Så fungerar det med solceller

Omvandlas till växelström

När solstrålar träffar cellerna uppstår en elektrisk spänning mellan framsidan och baksidan av panelen. Genom att koppla samman sidorna med en ledning bildas likström, vilket man sedan omvandlar till växelström med hjälp av en växelriktare i huset.

Livslängd på 30 år

Solcellspanelerna beräknas ha en livslängd på cirka 30 år. Tyvärr kan inte panelerna lagra energin som utvinns, vilket innebär att du inte kan spara den el som du inte använder. Däremot kan du sälja din överskottsel. 

Ansök om investeringsstöd

Trots att kostnaderna för att installera solceller sjunkit de senaste åren är det fortfarande en stor investering. 

Kostnaderna varierar beroende en rad faktorer, men enligt Solcellskollen ligger ett typiskt pris på en färdiginstallerad solcellsanläggning på 5 kW på ungefär 100 000 kronor. Via länsstyrelsen kan du ansöka om investeringsstöd, för både material- och arbetskostnader. Sedan den 1 januari i år uppgår stödet till 30 procent. Du kan också ansöka om att få rotavdrag – men de båda stöden kan inte kombineras.

Energiåterbetalningstid – 2 år

Den största miljöpåverkan från elproduktion från solceller kommer ifrån själva tillverkningen av solcellspanelerna. Detta eftersom tillverkningen ofta sker på platser där man använder mycket kolkraft, exempelvis Kina och Tyskland. Enligt Svenska naturskyddsföreningen är medianvärdet för koldioxidutsläppet från solenergi ungefär 50-60 gram koldioxid/kWh sett till panelernas hela livslängd. Det är relativt lågt för fossila bränslen, men högre än andra förnybara energikällor.

Energiåterbetalningstiden beräknas ligga på cirka 2 år.

Källa: Vattenfall, Solcellskollen.se, Svenska Naturskyddsföreningen

Källa: https://www.expressen.se/gt/sa-blev-michaela-sjalvforsorjande/

kommentarer