”Så kan fler få chans till en bättre pension”

Genom frivilliga inbetalningar till allmänna pensionen skulle låg- och medelinkomsttagare kunna dra nytta av den löne­växling som i nuläget utnyttjas främst av höginkomsttagare. Det ger chans både till en tidigare pension och bättre pension, skriver Lars Bäckström, tidigare landshövding i Västra Götaland, och Per-Lennart Börjesson, ekonom samt tidigare ledamot av Pensionsarbetsgruppen.

Läs mer här: ”Så kan fler få chans till en bättre pension”

kommentarer