Säkerheten främst? Nej, lagom säkerhet är bäst.

Ett mått på värdet för information är hur dyrt det är att återställa den, ett annat hur kostsamt det blir om den kommer på drift. Värdet i kombination med hur stor risken är för problem bestämmer hur du ska jobba med it-säkerheten.

Läs mer här: Säkerheten främst? Nej, lagom säkerhet är bäst.

kommentarer

Publicerad i IT