ST för 50 år sedan: Kvartettmusik och fina solister när musikskolan hade uppvisning

Andra delen av Sundsvalls kommunala musikskolas elevuppvisning kunde avlyssnas i Läroverkets aula. Altfiol får man ytterst sällan höra på elevuppvisningar. Därför skall Håkan Bengtsson (bilden) ha en särskild eloge för att han ägnar sig åt detta trevliga instrument, vilket han också hanterade med god teknik då han spelade Allegro moderato ur Konsert i h-moll av Händel. Uppvisningarna har givit nya bevis för att den kommunala musikskolan har resurser att ge de unga en god musikalisk grund att bygga vidare på.

Läs mer här: ST för 50 år sedan: Kvartettmusik och fina solister när musikskolan hade uppvisning

kommentarer