”Skrämmande okunskap – ge ME-patienter hjälp”

Många får fortfarande höra att sjukdomen ME är inbillad, psykiatrisk eller beror på stress. Situationen för patienterna i Sverige är helt oacceptabel – både ur mänsklig och ur samhällsekonomisk synvinkel. Det skriver Joachim Stokstad, journalist och anhörig.

Läs mer här: ”Skrämmande okunskap – ge ME-patienter hjälp”

kommentarer