Teknikbolagen tar över i indexfonderna

Indexfonder i USA och Asien är alltmer exponerade mot teknikaktier eftersom dessa aktier under 2017 överlag har gått starkare än aktiemarknaden i övrigt. Det konstaterar The Wall Street Journal i en artikel inför årsskiftet.

Läs mer här: Teknikbolagen tar över i indexfonderna

kommentarer