Trygg i-modellen införs i hela Göteborg

Ökad trygghet, minskad brottslighet och större förtroende hos invånarna är målet med det nya centrala avtal om brottsförebyggande och trygghetsskapande samverkan som Göteborgs Stad och polisområde Storgöteborg ska teckna.

Läs mer här: Trygg i-modellen införs i hela Göteborg

kommentarer