Två kön är fortfarande en rimlig utgångspunkt

By kulturen@expressen.se (Joel Halldorf)

Från både vänster och höger ifrågasätts nu den pågående utvecklingen bort från tvåkönsnormen.

Joel Halldorf föreslår en annan utgångspunkt för debatten: att förkasta den moderna premissen att människan måste vara fri att välja sin identitet.

Läs mer här: Två kön är fortfarande en rimlig utgångspunkt

kommentarer