Uppdrag angående mat och måltider som fallprevention

Regeringen uppdrar åt Livsmedelsverket att ta fram och sprida kunskapsstöd kring mat och måltider som fallprevention. Kunskapsstöden ska vara riktade dels till personal inom hälso- och sjukvård och verksamheter inom socialtjänsten, dels till verksamhetschefer och förvaltning av verksamheter inom hälso- och sjukvård och socialtjänsten. Uppdraget ska genomföras i samråd med Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting.

Läs mer här: Uppdrag angående mat och måltider som fallprevention

kommentarer