Utbrändhet kan leda till framtida hjärtrubbningar

Utbrändhet och kronisk stress kan få förödande konsekvenser för den drabbade.

Och problemen är inte bara psykiska.

En ny stor studie kopplar samman utmattningssyndrom med en ökad risk för förmaksflimmer.

Läs mer…

kommentarer