Utrikesminister Margot Wallströms anförande vid generalförsamlingens högnivådebatt om fred och säkerhet

Generalförsamlingens högnivådebatt om fred och säkerhet: “In a World of Risks: A New Commitment for Peace”.

New York 10 maj 2016

Anförandet hölls på engelska. Det talade ordet gäller.

Läs mer här: Utrikesminister Margot Wallströms anförande vid generalförsamlingens högnivådebatt om fred och säkerhet

kommentarer