Utställning påminner om nazisternas dåd

HÖRBY På biblioteket i Hörby visas just nu en utställning om Aktion T4, som var Nazitysklands dödshjälpsprogram riktat mot människor med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar.
Utställningen ger en kuslig inblick i dåtidens människosyn och nazismens rasideologi.

Mellan 1939 och 1945 mördades mellan 120 000 och 200 000 människor med olika funktionsnedsättningar i Tyskland.
Operationerna gick under täcknamnen ”Kinderaktion” och ”Aktion T4”. Barn och vuxna med funktionshinder läkarbedömdes och de som klassades som ”livsovärdiga” skickades till gaskammare på sex utvalda anstalter i landet och gasades ihjäl. Barnen mördades oftast genom att de fick en överdosering av sömnmedel.
– Aktion T4 var ett förspel, ett slags preludium, till Förintelsen. Nazisterna skapade ett samhälle där ingen kunde leva, och de ville mörda alla som de såg som ett problem. Därför började de ta livet av ett stort antal funktionshindrade, säger Måns Söderberg, bibliotekarie på Hörby bibliotek.
Det är Forum för levande historia som har tagit fram utställningen om Aktion T4. Här kan man få lära sig mer om den människosyn och rasideologi som präglade Nazityskland på 1930- och 1940-talet.
– Den ekonomiska depressionen gjorde att man började leta syndabockar. Genom att ta bort de element som inte passade in trodde man att samhället skulle bli starkare, fortsätter Måns

Läs mer här: Utställning påminner om nazisternas dåd

kommentarer