Utökat stöd för barn i riskzon

Ungdomar i riskzonen har sedan tidigare kunnat få stöd av skola, socialtjänst och polis, SSP. Nu har samverkansformen utökats till barn redan från tio år och uppåt.

Läs mer här: Utökat stöd för barn i riskzon

kommentarer